Hoe kun je hier meer grip op krijgen - Budgetcoach PJ

Ga naar de inhoud

Hoe kun je hier meer grip op krijgen

Je kunt amper rondkomen, omdat je weinig inkomen hebt.
Helemaal als je vaste lasten hoog zijn. Als dat langere tijd duurt kun je behoorlijk in de problemen komen. Mogelijk is dat nu al het geval.
Zie hieronder de mogelijkheden, die ik kan bieden.
Hulpvraag scherp krijgen
Om je gericht te kunnen helpen is het belangrijk om te onderzoeken welke hulp je nodig hebt. Daar beginnen we mee in een kennismakingsgesprek.
Thuisadministratie
Vind je het bijhouden van je administratie lastig en snap je al die ingewikkelde post vaak niet. Dan helpt het je waarschijnlijk als je er niet alleen voor staat en iemand met je mee kan kijken. Dan is de hulp die je mogelijk zoekt de briefopener.


Financieel overzicht
Om goed met je geld om te kunnen gaan heb je overzicht nodig. Door inkomsten en uitgaven te ordenen en in kaart te brengen krijg je inzicht. Dat legt een goed fundament voor het vervolg. Dit werken we uit in de intake.

Budgetcoaching
Budgetcoaching is begeleiding die je helpt bij het aanleren van budgetvaardigheden en het leren omgaan met geld. Met als doel dat je in staat bent om je uitgaven af te stemmen op je inkomsten. Wat voor jou het beste werkt ontdekken we in een coachtraject.
Hulp voor minima
Heb je een minimuminkomen dan is het lastig om hulp in te schakelen waar je voor moet betalen. Heb je betaald werk dan kan mogelijk je werkgever een financiële bijdrage leveren. Heb je een uitkering dan kan de gemeente mogelijk een deel betalen. Samen op zoek naar de geschikte bijstand voor minima.
Hulp bij schulden
Vanuit overzicht en inzicht in je financiën krijg je zicht op je schulden en hoe groot deze zijn. Zijn ze op te lossen met de beschikbare financïele middelen of moet je een beroep doen op de schuldhulpverlening. De mogelijkheden ga ik samen met jou verkennen om te komen tot een voor jou werkbare
aanpak van schulden.
Terug naar de inhoud