Hulp bij schulden - Budgetcoach PJ

Ga naar de inhoud

Hulp bij schulden

Werkwijze

Vanuit overzicht en inzicht in je financiën krijg je zicht op je schulden en hoe groot deze zijn. Zijn ze op te lossen met de beschikbare financïele middelen of moet je een beroep doen op de schuldhulpverlening. De mogelijkheden ga ik samen met jou verkennen om te komen tot een voor jou werkbare aanpak van schulden.

Aanpak van schulden
We gaan samen uitzoeken of je voldoende financiële middelen hebt om je schulden af te gaan lossen. Als dat zo is dan ga ik voor je in overleg met je schuldeisers om betalingsregelingen af te spreken. Ook onderzoek ik of herfinanciering van je schulden mogelijk is om het aantal schuldeisers zo beperkt mogelijk te maken.

Lukt het niet om je schulden zelfstandig op te lossen dan kun je mogelijk hulp van de gemeente krijgen. Om in aanmerking te kunnen komen voor schuldhulpverlening moet je aan verschillende eisen voldoen. Eén van de eisen is dat je volledig inzicht geeft in je inkomsten, uitgaven en schulden. Dit moet allemaal met de juiste documenten en informatie worden onderbouwd. Als de aanvraag niet compleet is loop je de kans dat deze niet in behandeling wordt genomen. Samen met jou kan ik zorgen voor een aanvraag, die voldoet aan de eisen, die de gemeente daaraan stelt.  Terug naar de inhoud