Financieel overzicht - Budgetcoach PJ

Ga naar de inhoud

Financieel overzicht

Werkwijze


Om goed met je geld om te kunnen gaan heb je overzicht nodig. Door inkomsten en uitgaven te ordenen en in kaart te brengen krijg je inzicht. Dat legt een goed fundament voor het vervolg. Dit werken we uit in de intake.

Intake
Bij de intake gaan we samen een goede administratie opzetten. Alle papieren uitzoeken en ordenen en we maken een goede maandbegroting, die is toegespitst op jouw situatie. Op die manier wordt jouw financiële situatie inzichtelijk en overzichtelijk gemaakt. Daarnaast bespreken we wat je nodig hebt aan begeleiding om zelfstandig je financiële huishouding te kunnen voeren. Dat werken we uit in een plan met acties voor de komende periode.

Terug naar de inhoud