Budgetcoaching - Budgetcoach PJ

Ga naar de inhoud

Budgetcoaching

WerkwijzeBudgetcoaching is begeleiding die je helpt bij het aanleren van budgetvaardigheden en het leren omgaan met geld. Met als doel dat je in staat bent om je uitgaven af te stemmen op je inkomsten. Wat voor jou het beste werkt ontdekken we in een coachtraject.

Coachtraject
Begeleiding in een coachtraject is samen kijken en onderzoeken hoe jij met geld omgaat. Wat doe je handig en wat zou je beter anders kunnen gaan doen. We bespreken dit aan de hand van jouw inkomsten en uitgaven om beter te kunnen of te leren budgetteren. Daarbij kijken we ook naar de dingen die je mogelijk in de weg zitten om goed met je geld om te kunnen gaan. Het is een leertraject  om steviger in je schoenen te kunnen staan. We doen dat aan de hand van een op te stellen budgetcoachingsplan. Daarin leggen we ook duur en frequentie van de coaching vast.


Terug naar de inhoud