Privacy Policy - Budgetcoach PJ

Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Voorwaarden
Persoonsgegevens die ik verwerk
Budgetcoach PJ verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Met mijn website en/of dienst heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@budgetcoachpj.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom ik gegevens nodig heb
Budgetcoach PJ verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen en of een (e-mail) bericht te sturen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Budgetcoach PJ analyseert jouw gedrag op de website om daarmee mijn website te verbeteren en mijn aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang ik gegevens bewaar
Budgetcoach PJ zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Mijn bewaartermijnen zijn:
- Informatieverzoeken, die niet leiden tot gebruik van mijn diensten worden maximaal 2 maanden bewaard;
- Overige informatie wordt na beëindiging van de overeenkomst en de dienstverlening maximaal 1 jaar bewaard.

Delen met anderen
Budgetcoach PJ verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Budgetcoach PJ gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@budgetcoachpj.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vraag ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Budgetcoach PJ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Budgetcoach PJ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met mij via info@budgetcoachpj.nl.

Terug naar de inhoud